Nowe forum dla lubiących gadgety biofeedback

Jeśli lubisz gadgety mierzące jak działa Twoje ciało zobacz biofeedback Stone.

A od dziś jest też forum tego projektu: forum biofeedback. Można popytać o działanie biofeedbacku, gry i jak to wszystko działa.
Jest też możliwość realnego wpływania na przyszłe wersje programów i gier! Jestem żywym przykładem że sugestie użytkowników są wysłuchiwane i często realizowane.
Po prostu biofeedback szyty na miarę użytkownika.

-> Opis metody biofeedback i gier Stone [kliknij i zobacz]